Tin tưc hăng ngay
 
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > Tài chính >

Cán bộ không nhận tiền, giao lưu ăn uống với đối tượng thanh tra

Cán bộ không nhận tiền, giao lưu ăn uống với tượng thanh traThế KhaThế Kha Thứ năm, 04/07/2024 - 07:24 (Dân trí) - Quy chế làm việc của Thanh trà Chính phủ yêu cầu cán bộ , công chức không tổ chức giao lưu, ăn uống, đi tham quan, du lịch với đối tượng liên quan đến thanh tra, tiếp dân, giải quyết khi thiếu niên, tổ báo cáo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký Quyết định số 362/QĐ-TTCP ban hành Quy chế làm việc của phủ Chính phủ Thanh tra.

CASINO

Quy chế tử vong cấm bộ, công chức, ủy viên, người lao động (gọi tắt là cán bộ ) lợi ích danh nghĩa cơ quan, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để nguy hiểm, gây phiền nhiễu, phiền hà hoặc vì mục đích cá nhân d dưới mọi hình thức làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị và của Thanh tra Chính phủ

Cán bộ không nhận tiền, giao lưu ăn uống với đối tượng thanh tra - 1

2}Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện tử đinh cương hành chính, béo chỉnh chấp hành sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị. được phân công, không đùn đẩy, né tránh công việc.

\"Không nhận tiền, quà, tài sản; không tổ chức giao lưu, ăn uống , đi tham quan, du lịch … với đối tượng liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu khiếu, tố cáo, phòng chống tham lam, tiêu cực\", quy chế của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Cán bộ thanh tra không được hưởng lợi từ danh nghĩa cơ quan, đơn công tác hoặc để người thân lợi ích danh nghĩa để xử lý, giả định tôi quyết định công việc riêng nhưvay, vay tiền, tài sản, phương tiện tiện lợi gia hoạt động sản xuất kinh doanh… gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan hoặc để trục lợi.

Việc cấm sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm là điều không thể tránh khỏi việc, giờ nghỉ giữa các ngày làm việc, ngày trực tiếp.

Cán bộ cơ quan này không thể tự động bị bỏ việc, vắng mặt trong giờ hành chính, rời khỏi trụ sở cơ sở trong giờ làm việ c nếu người có quyền được chứng nhận không được đồng ý.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu cán bộ không được tự phát ngôn ngữ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến cơ sở dưới mọi hình thức khi chưa được lãnh đạo đạo, người đứng đầu đơn vị cho được phép

Nghiêm cấm sử dụng mạng xã hội để chia sẻ, tuyên bố truyền bá các thông tin chưa được chứng minh, kiểm soát, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công việc, hình ảnh của cơ sở, đơn vị trí thuộc Thanh phủ, xử lý công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm

đồng ý.

Công chức, thành viên được bầu cử tham gia các đoàn thể. công tác nước ngoài phải được phê duyệt của phủ Tổng Thanh tra Chính.

Quân đoàn của Thần h tra Chính phủ đi công tác nước ngoài thực hiện kế hoạch đối ngoại hàng năm