Tin tưc hăng ngay
 
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > sự giải trí >

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hộiNguyễn HảiNguyễn Hải Thứ năm, 04/07/2024 - 21:39 ( Dân trí) - ti ti Quốc hội Trần Thanh Mẫn mới ký quyết định của Phủ cấm Thường vụ Quốc hội về phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa các phiên họp của Quốc hội, đảm bảo thi hành các quy định về hoạt động của đại quốc biểu quốc hội, các quy định về kỳ bầu cử quốc hội.

Lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác của Tổng Thư ký Quốc hội; .

Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Qu ốc hội với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Ki điểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước; chỉ đạo tổ chức chức năng, liên hệ quan hệ hợp nhất giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Trung Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Phạm Thắng).

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc ngoại lệ của Quốc hội; thay thế quốc hội trong quan hệ ngoại giao của Qu ốc hội; cho các cơ sở Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ sở thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. quy định.

ĐÁ GÀ

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Quốc hội{3

Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chôn tổng Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những nhiệm vụ được phân công.

Mặt Chủ tịch Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được Chủ tịch Quốc hội ủy nhiệm.

Lãnh đạo, ch ỉ đạo tổ chức, xử lý công việc trong phạm vi trách nhiệm được phân công , trường hợp phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng sẽ phù hợp với thời gian báo cáo Chủ tịch Quốc hội.

ĐÁ GÀ

Điều hành thảo luận, kết luận phiên h ọp Ủy ban Thường phục vụ Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên và hội nghị khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét về nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ và các nội dung khác do Chủ tịch hội nghị phân công; đạo Bộ, ngành , địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phân công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Minh Trang). ội Nguyễn Khắc Định phụ trách công tác sau: Thay mặt Chủ tịch Quốc hội điều hành công việc khi Chủ tịch Quốc hội vắng mặt. giám sát, chỉ đạo công tác của Quận cấm Pháp luật, Quận cấm Tư pháp, Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu luật, pháp lệnh, đảm bảo quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật. luật.

Chủ trì, chỉ đạo, phân phối hoạt động chung về giám sát văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thi hành nội quy kỳ bầu cử Quốc hội, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc gia hội.

quyết định của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; i đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo chung về công tác thông tin chí.

{50

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: Trung Thành).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đ ức Hải phụ trách công tác sau : Theo dõi, chỉ đạo công tác của  ;Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chỉ đạo xem xét việc trình Quốc hội chôm đầu tư.

{57

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (Ảnh: Trung Thành)

Bên cạnh đó, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố cũng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở.

Chủ tịch Lotte Shin Dong Bin chia sẻ từ năm 1996, tập đoàn đã có nhiều nỗ lực đầu tư vào Việt Nam. Mới đây nhất, tháng 9/2023, tập đoàn đã khai trương Lotte Mall Tây Hồ nhờ sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam và hiện nay, cơ sở này đã hoạt động hiệu quả, đón lượng khách đến khoảng 7 triệu lượt.

"Việc Quốc hội xem xét và thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ rất cao có ý nghĩa lịch sử với nhiều quy định vượt trội, có tính đột phá nhằm thúc đẩy xây dựng phát triển thủ đô, để thủ đô vươn tầm phát triển, xứng đáng là đô thị đặc biệt, có vai trò dẫn dắt sự phát triển chung của cả nước", bà Thanh nhấn mạnh. 

Tại sao không cùng tham gia vào cuộc chơi tuyệt vời như bóng đá?

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi ân cần đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của tỉnh Hậu Giang.

ộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ban Dân nguyện, việc thi hành pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại các cơ sở của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội.

Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban ban Thường vụ Quốc hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác tiêu chuẩn chất vấn và trả lời chất vấn tại bất kỳ cuộc họp Quốc hội nào, Hội nghị Quận ủy Thường vụ Quốc hội; phân phối hoạt động giám sát của các cơ quan Quốc hội.

Quận Ủy Thường vụ Quốc hội bầu cử

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Phụ trách các công tác sau: Theo dõi, chỉ đạo công tác của Quận ban Văn hóa, Giáo dục, Quận ban Xã hội, Ban Công tác đại biểu.

Chiều đạo các vấn đề liên quan đến đại biểu quốc hội; đại biểu quốc hội; đại biểu quốc hội;.

Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Phủ ban Thường vụ Quốc hội.